Sildenafil

Sildenafil (Sildenafil Citraat) is een medicijn dat gebruikt wordt voor het behandelen van erectiestoornissen en pulmonale arteriële hypertensie. Sildenafil is onder verschillende namen verkrijgbaar waarvan Viagra en Kamagra de meest bekende zijn. Sildenafil wordt onder namen als Lovegra ook aan vrouwen verkocht. De effecten hiervan zijn onvoldoende onderzocht om met zekerheid de werking van Sildenafil op het vrouwelijk lichaam vast te kunnen stellen.


Hoofdpijn en hartkloppingen zijn enkele veel voorkomende bijwerkingen van het gebruik van Sildenafil. Mensen die lijden aan hart- en vaatziekten wordt geadviseerd voorzichtig met dit middel om te gaan. Priapisme, het hebben van een langdurige erectie die niet verdwijnt van het eindigen van de seksuele opwinding, is een zeer zeldzame doch serieuze bijwerking. Ook plot opzettend verlies van het gehoor is een zeldzame bijwerking van het gebruik van Sildenafil. Mensen die medicatie met daarin nitraten, zoals nitroglycerine, gebruiken dienen absoluut geen Sildenafil te gebruiken omdat dit kan lijden tot een ernstige en potentieel dodelijk daling van de bloeddruk.

10 tabl. vanaf slechts
€ 17,95
sildenafil 150mg
 • ErectieMiddel: Ja
 • Orgamse vertrager: Nee
 • Werkingduur: 4 uur
 • Innamevorm: Tablet
 • Geslacht: Voor mannen
 • Bekijk de prijzen
7 sachet. vanaf slechts
€ 18,95
kamagra jelly
 • intensievere seks: Ja
 • Orgamse vertrager: Nee
 • Werkingduur: 4 uur
 • Innamevorm: Gel
 • Geslacht: Voor mannen
 • Bekijk de prijzen
10 tabl vanaf slechts
€ 17,95
Sildenafil 100mg
 • ErectieMiddel: Ja
 • Orgamse vertrager: Nee
 • Werkingduur: 4 uur
 • Innamevorm: Tablet
 • Geslacht: Voor mannen
 • Bekijk de prijzen
4 tabl. vanaf slechts
€ 8,95
kamagra 100mg
 • ErectieMiddel: Ja
 • Orgamse vertrager: Nee
 • Werkingduur: 4 uur
 • Innamevorm: Tablet
 • Geslacht: Voor mannen
 • Bekijk de prijzen

Sildenafil werkt door de fosfodiësterase-(type 5) (PDE-5) tegen te gaan. PDE-5 is een enzym dat dat afbraak van cGMP (cyclisch guaninemonofosfaat) regelt. cGMP regelt de bloedtoevoer naar de penis en door een hoger gehalte cGMP kan er eenvoudiger een erectie bewerkstelligd worden.
Sildenafil is ontdekt door drie wetenschappers van het Zwitserse farmaciebedrijf Pfizer: Andrew Bell, David Brown en Nicholas Terett. Nadat Sildenafil in 1998 op de markt is gekomen is het een veelgebruikt middel voor het behandelen van erectiestoornissen. De belangrijkste tegenhangers van Sildenafil zijn Tadalafil (het werkzame bestanddeel van Cialis) en Vardenafil (het werkzame bestanddeel in Levitra).

 

Medische Toepassingen van Sildenafil
Sildenafil wordt voor verschillende medische toepassingen gebruikt. Hoewel de bekendste toepassing is voor de behandeling van erectiestoornissen wordt het middel ook gebruikt voor het behandelen van pulmonale hypertensie.


Erectiestoornissen
Het meest voorkomende gebruik van Sildenafil kan gevonden worden bij erectiestoornissen (de onmogelijkheid om een stevige erectie te krijgen en houden waarmee men naar tevredenheid seks kan hebben). Het gebruik van Sildenafil is de standaardbehandeling bij erectiestoornissen, ook bij hen die lijden aan diabetes mellitus.


Pulmonale hypertensie
Behalve bij erectiestoornissen is Sildenafil ook erg effectief in de behandeling van pumonale hypertensie. Sildenafil ontspant de arteriële wand, dit leidt tot verminderde weerstand en pulmonale arteriële druk . Dit, op zijn beurt, vermindert de werklast van de rechter hartkamer en verminderd hiermee de symptomen hartfalen van de rechter hartkamer . Omdat PDE5 strekt zich voornamelijk in de slagaderwand


Omdat PDE5 voornamelijk verspreid wordt in de slagaderwanden van de longen en penis, werkt Sildenafil selectief in deze beide gebieden zonder vosodilatatie te induceren in andere gebieden van het lichaam. Om deze reden heeft Pfizer een extra registratie voor Sildenafil ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Sildenafil werd door de FDA in 2005 goedgekeurd als medicijn voor pulmonale hypertensie. Het medicijn heet Revatio, om het te onderscheiden van Viagra. De ronde tabletten zijn eveneens niet blauw maar wit en bevatten 20 mg. Andere medicijnen voor deze aandoening zijn bosentan en op prostacycline gebaseerde middelen.


Onderzoek


Erectiestoornissen naar aanleiding van het gebruik antidepressiva
Gebruikers van antidepressiva kunnen erectiestoornissen ervaren. Enerzijds kan deze stoornis het resultaat zijn van de depressie zelf, anderzijds kunnen de erectiestoornissen ook voorkomen uit de middelen die gebruikt worden voor de behandeling van de depressie (antidepressiva). In studie in 2003 concludeerde dat Sildenafil zorgde voor een verbetering in de klachten omtrent erectiestoornissen bij deze groepen. Deze studie toonde ook aan dat Sildenafil de seksuele functie van het vrouwelijk geslachtsorgaan verbeterde bij vrouwen die antidepressiva gebruikten.


Sildenafil en hoogteziekte
Sildenafil is mogelijk van waarde bij het voorkomen en behandelen van bij hoogteziekte voorkomende longoedemen, een aandoening waar bergbeklimmers met te maken kunnen krijgen.


Bijwerkingen van Sildenafil
In klinische studies is aangetoond dat de meest voorkomende bijwerkingen van het gebruik van Sildenafil zijn: hoofdpijn, blozen, hartkloppingen, een verstopte neus en een gestoorde spijsvertering. Ook een verminderd gezichtsvermogen, inclusief overgevoeligheid voor licht en wazig zien werd gerapporteerd alsmede onscherpte en het verlies van het perifeer zicht. De FDA heeft in juni 2005 geconcludeerd dat in zeldzame gevallen Sildenafil zou kunnen leiden dat een visuele handicap. Een aantal studies heeft Sildenafil daarnaast in verband gebracht met nonarteritic anterieure ischemische optische neuropathie (NAION). Zoals eerder besproken is ook een voortdurende erectie een van de zeldzame, maar ernstige bijwerkingen van Sildenafil. Een zeer lage bloeddruk, een myocardinfarct (beter bekend als een hartaanval ), ventriculaire aritmie, beroerte, verhoogde oogdruk, en plotseling gehoorverlies zijn andere zeldzame bijwerkingen. Deze bijwerkingen werden gevonden door een post-marketing surveillance onderzoek. Eind 2007 makte de FDA bekend dat de etikettering op alle PDE5-remmers, waaronder dus ook Sildenafil, duidelijker moest waarschuwen voor het potentiële risico van plotseling gehoorverlies.

 

 • Blauwzicht

Sommige gebruikers van Sildenafil hebben geklaagd over Cyanopsie, ook wel bekend als “blauw zicht”, een situatie waarin men alles waarneemt in blauwtinten. Dit wordt toegeschreven aan een verminderde enzymactiviteit die leidt tot een prikkeling van de retinale staafcellen. Staafcellen zijn van alle cellen in het oog het meest gevoeld voor licht van golflengten van rond de 498 nm; licht dat blauw/groen aandoet. Als het lichtniveau laag genoeg is zodat zowel de staafcellen als de conus cellen zijn zorgt de extra activiteit in de staafcellen voor een blauwachtig zicht.

 

 • Melanoom

Eind 2014 werd bekend dat het gebruik van Sildenafil mogelijk de kans op een melanoom verdubbelt. Dit kwam aan het licht door een grote studie bij 26.000 proefpersonen waarin 6% Viagra had gebruikt. Zij die Viagra hadden gebruikt hadden een tweemaal hogere kans om een melanoom te ontwikkelen, zij die momenteel Viagra gebruikten hadden een 84% hogere kans. Dit gaat in tegen eerder onderzoek onder muizen dat Sildenafil juist aanwees als een middel dat de kans op een melanoom juist verminderde. Op basis van het onderzoek is het volgens de onderzoekers nog te vroeg om Sildenafil niet langer voor te schrijven, maar de onderzoekers stelden wel dat meer onderzoek naar het verband tussen Sildenafil en melanoomkanker noodzakelijk was.


Interacties van Sildenafil met andere middelen


Proteaseremmers
Mensen die proteaseremmers zoals ritonavir gebruiken voor de behandeling van HIV dienen zeer voorzichtig om te gaan met het gebruik van Sildenafil. Proteaseremmers verhinderen de verwerking van Sildenafil, waardoor de Sildenafilplasmaspiegels vermenigvuldigen. Hierdoor neemt zowel de kans op bijwerkingen en de ernst van deze bijwerkingen toe. Gebruikers van proteaseremmers dienen daarom het gebruik van Sildenafil te beperken tot maximaal één dosis van 25-mg per 48 uur.


Erytromycine en cimetidine

Erytromycine en cimetidine beïnvloeden beiden te verwerking van Sildenafil. Door gebruik van erytromycine en cimetidine kunnen plasmahalfwaardetijd niveaus van Sildenafil verlengd worden wat o.a. kan leiden tot een hogere incidentie en ernst van de bijwerkingen.


CYP3A40-inductoren

Het combineren van Sildenafil met sterke CYP3A4-inductoren zoals carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, sint-janskruid en rifampicine kan door de versnelling van de uitscheiding van sildenafil de werkzaamheid van deze middelen verminderen.

 

 

Alpha blockers

 

Het gebruik van Sildenafil in combinatie met alfa blokkers kan leiden tot een lage bloeddruk. Door de beide middelen minstens 4 uur na elkaar te gebruiken kan dit effect voorkomen worden.

 

Itraconazol

 

Het gebruik van Sildenafil in combinatie met itraconazol wordt afgeraden. Itraconazol wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties. Itraconazol wordt verhandeld onder de naam Sporanox.

 

Contra-indicaties voor het gebruik van Sildenafil

 • Bij het gebruik van stikstofmonoxide houdende medicijnen zoals organische nitrieten en nitraten zoals glyceryltrinitraat (nitroglycerine), natriumnitroprusside en amyl nitriet (ook wel bekend als "poppers").
 • Bij mannen waarbij seks vanwege cardiovasculaire risico’s wordt afgeraden.
 • Bij een ernstig verminderde leverfunctie (leverinsufficiëntie).
 • Bij een ernstig verminderde nierfunctie.
 • Bij lage bloeddruk (hypotensie).

Niet-medische toepassingen van Sildenafil


Recreatief gebruik
Sildenafil is door de jaren heen een zeer populair middel geworden onder jongvolwassenen. De oorspronkelijke handelsnaam van Sildenafil, Viagra, is een algemeen herkende term. Door de toepassing van Sildenafil bij het behandelen van erectiestoornissen is het medicijn erg populair geworden. Velen geloven dat Sildenafil zorgt voor een toename van het libido, het de seksuele prestaties verbetert en het de penis zelfs blijvend vergroot; dit geloof zorgt voor de populariteit van het middel. Er zijn weinig onderzoeken gedaan naar de effecten van Sildenafil bij recreatief gebruik, maar het aanwezige bewijs lijkt aan te tonen dat Sildenafil slechts een gering effect heeft bij hen die niet lijden aan erectiestoornissen. In één specifieke studie werd aangetoond dat een dosis van 25-mg geen significant verschil in de kwaliteit van de erectie geef. Wel werd er een afname van de refractaire periode gevonden. De refractaire periode is de tijd tussen erecties, de tijd waarin niet een nieuwe erectie bewerkstelligd kan worden; Sildenafil verkorte deze periode in het onderzoek. Overigens werd er in het onderzoek ook een significant placebo effect gemeten, dat willen zeggen dat de controlegroep (de groep die een pil zonder werkzame bestanddelen kreeg) ook verbetering van de kwaliteit van de erectie en/of een kortere refractaire periode ervoer.


Het zonder recept gebruiken van Sildenafil is veel voorkomend onder groepen mensen die drugs gebruiken. Sildenafil wordt soms gebruikt om de effecten van andere, vaak illegale, stoffen tegen te gaan. Sommige gebruikers vermengen Sildenafil met methylenedioxymethamphetamine (beter bekend als MDMA of ecstasy), andere stimulerende middelen of opiaten. Het doel hiervan is om te compenseren voor de veel voorkomende bijwerking van erectiestoornissen bij het gebruik van deze middelen. Deze combinaties worden "SeXtAsY", "rockin en rollin" of "trail mix" genoemd. Gemend met amyl nitriet is Sildenafil bijzonder gevaarlijk en potentieel dodelijk.


Acetildenafil
Acetildenafil is een product met gelijksoortige chemische samenstelling dat gevonden wordt een in aantal afrodisiaca die zonder medicijn verkocht worden en mogen worden. Deze producten hebben geen van de tests ondergaan die medicijnen zoals Sildenafil wel hebben ondergaan. Hoewel de chemische samenstelling gelijksoortig is aan die van Sildenafil is er dus niks bekend over de bijwerkingen van dit middel. Hoewel er stappen zijn genomen om middelen als deze te verbieden zijn deze weinig succevol geweest. Een van de voornaamste redenen daarvoor is omdat er wetten zijn aangenomen die het verbieden om “designer drugs” te maken die analogen zijn van illegale middelen (drugs) en niet voor het verbieden van analogen van medicijnen. Er is slechts één zaak bekende waarin een analoog van de markt verwijderd is. De Amerikaanse FDA heeft talrijke producten verboden die beweren Eurycoma longifolia te bevatten terwijl deze middelen in feite bestaan ​​uit analogen van sildenafil. Eurycoma longifolia heeft in verschillende studie bewezen om testosteron niveaus te verhogen en spermakwaliteit te verhogen. Handelaren van dergelijke valse kruiden reageren over het algemeen alleen door het veranderen van de namen van hun producten.


Sport
Er is bewijs van het gebruik van Sildenafil bij professionele sporters die geloven dat Sildenafil zorgt voor een verwijding van de bloedvaten die de bloedtoevoer naar de spieren vergoot. Hierdoor verwachten zij een betere prestatie te kunnen leveren.


Jetlags
De 2007 Ig Nobelprijs voor de luchtvaart ging naar Patricia V. Agostino, Santiago A. Plano, en Diego A. Golombek van Universidad Nacional de Quilmes, Argentinië, voor hun ontdekking dat Viagra helpt bij de behandeling van jetlag herstel in hamsters. De Ig Nobelprijs is een parodie op de “echte” Nobelprijs en wordt jaarlijks uitgereikt aan onderzoekers die vreemde of triviale bijdragen hebben geleverd aan de wetenschap.


Werkingsmechanisme van Sildenafil
Het werkingsmechanisme van sildenafil omvat de bescherming van het cyclisch guanosine monofosfaat (cGMP) tegen afbraak door het cGMP-specifiek fosfodiësterase type 5 (PDE5) in het corpus cavernosum. Stikstofoxide (NO) in het corpus cavernosum van de penis bindt zich aan guanylaatcyclase receptoren, wat resulteert in verhoogde niveaus van cGMP. Hierdoor wordt een verslapping van de gladden spieren (vaatverwijding) van de intimale kussens van de helicine slagaders. De ontspanning van deze gladde spieren leidt dus tot vaatverwijding en daarmee een verhoogde instroom van bloed in het sponsachtige weefsel van de penis, waardoor een erectie wordt bereikt.


In 1998 wonnen Robert F. Furchgott, Ferid Murad, en Louis Ignarro de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde voor hun onafhankelijke studie naar de metabole route (een serie van chemische reacties in een cel) van stikstofmonoxide in de vaatverwijding van de gladde spieren (waaronder in de penis, waardoor de zwellichamen in de penis zich kunnen vullen).